Hoe start je anders?

Werken met Anders denken, doen en organiseren betekent meestal een radicale omslag voor iedereen binnen een organisatie. En omdat het een verandering is die voor opschudding zorgt in en tussen de deelnemende organisaties, kan onafhankelijke begeleiding nodig zijn. In de zogenaamde ‘proeftuinen’ waar werd gewerkt vanuit dit concept bleek dat iedere proeftuin een eigen aanpak vroeg. Iedere wijk en regio is anders, kent een andere wijze van samenwerken en heeft een eigen cultuur. Het kopiëren van processen die elders tot een succes hebben geleid gaat daarom niet op.

Wat wel werkt is het inrichten van een eigen proces met bijbehorende afspraken.

Hiervoor is nodig:

 • Bestuurlijke steungroep
  Bestuurders van betrokken organisaties die de aanpak en verandering steunen en in de eigen organisaties leiden.
 • Groep van (verander)managers
  Per deelnemende organisatie wordt 1 integraal verantwoordelijke manager aanspreekpunt voor beroepskrachten en elkaar. Samen met de bestuurders geven zij de gewenste ontwikkeling vorm.
 • Groep van intrinsiek gemotiveerde beroepskrachten
  Per deelnemende organisatie wordt tenminste 1 beroepskracht aangewezen om te starten met Anders denken doen en organiseren (later volgt zo nodig uitbreiding binnen organisaties).
 • Inwoners, cliënten, patiënten
  waar mogelijk worden zij betrokken bij het experimenteren en leren.
 • Onafhankelijk begeleidingsteam
  Een begeleidingsteam dat samen met bestuurders, managers en beroepskrachten het experimenteren, leren en door-ontwikkelen stimuleert en faciliteert en de veranderaanpak Anders denken doen en organiseren begeleidt.

Wat motiveert beroepskrachten om deel te nemen?

 

“Ik stoor me aan het kastje -> muur. Er is overal een loket voor maar het is nooit wat inwoners nodig hebben. Dat verandert nu.”

 

“Samen leren en ontwikkelen…top!”

 

“Zo wil ik werken: echt kunnen luisteren naar wat  nodig is in de praktijk. En dat ook nog kunnen organiseren.”

 


Leersessie beroepskrachten en inwoners