Anders denken, doen en organiseren

Wat in 2016 begon als experiment in één wijk groeide uit tot een aanpak die op steeds meer plaatsen wordt gezien als dé kans om (complexe) maatschappelijke vraagstukken compleet anders op te pakken.

Niet zelden werken organisaties langs elkaar heen, bieden zij diensten aan die niet helpen en zijn er complexe regels die niet meer voor iedereen te begrijpen zijn. Met als gevolg dat kwetsbare mensen die hulp nodig hebben, deze niet of niet tijdig krijgen.

Dat kan anders.

Anders denken, doen en organiseren (ADDO) is een veranderaanpak waarin door samenwerkende organisaties (in zorg, welzijn en wonen) wordt gewerkt aan verbetering van de leefbaarheid en gezondheid van inwoners tegen lagere kosten. Zij doen dit door te leren en te experimenteren en te denken in mogelijkheden in plaats van belemmeringen. Een aanpak waarbij weer wordt uitgegaan van de bedoeling: mensen zelf verantwoordelijkheid geven voor hun eigen leven en leefomgeving.
Dat dit werkt bewijzen de resultaten van verschillende programma’s en projecten.
Dat dit niet eenvoudig is en dat dit lef van bestuurders en financiers vraagt is eveneens ervaren.

 

 

Effect:

  • Meer ervaren welbevinden
  • Optimaal benutten van de mogelijkheden en kwaliteiten van inwoners én beroepskrachten
  • Hogere kwaliteit van zorg en ondersteuning
  • Verlagen van de maatschappelijke kosten

De kern is de menselijke maat, waarbij inwoners (cliënten, patiënten) zelf aan zet zijn en de organisaties doen wat nodig is. Dat kan alleen binnen een houdbaar financieel stelsel, iets wat we niet bereiken als we blijven doen wat we altijd deden.

“Mooie beweging die ons écht gaat helpen in de toekomst.”

Bestuurder Proeftuin Ruwaard, Oss

In onderstaand filmpje een overzicht wat 5 jaar Proeftuin Ruwaard heeft opgeleverd.