Veranderen op vijf niveaus

Bij Anders denken, doen en organiseren zijn altijd de volgende vijf niveaus betrokken:

  • Inwoners (cliënt, patiënt)
  • Beroepskrachten
  • Managers
  • Bestuurders
  • Financierders

Centraal staat de vraag van de inwoner, zijn vraag is het vertrekpunt. De beroepskrachten en inwoners komen samen tot oplossingen, gevolgd door de managers en bestuurders die hen faciliteren.

Alle niveaus hebben niet alleen hun eigen leerproces maar leren ook van elkaar. In bijeenkomsten, leersessies en overleggen kijken zij samen naar..

  • wat de effecten zijn;
  • hoe ze de ervaringen kunnen gebruiken in de toekomst;
  • hoe ze anders kunnen denken, doen en organiseren.

Lees hier meer over samen leren >>