Bruikbare instrumenten

De veranderaanpak Anders denken, doen en organiseren heeft in de afgelopen jaren diverse handige instrumenten opgeleverd. Deze zijn inzetbaar tijdens het veranderproces op álle niveaus. Dus ook voor bestuurders, managers en professionals.
Hieronder enkele voorbeelden:

 • De Samenwerkwijze
  Dit is dè manier van werken wanneer je direct aan de slag gaat met inwoners, cliënten of patiënten.
  Het is een gezamenlijk overleg in de eigen woonomgeving met personen uit zijn netwerk en alle beroepskrachten die nodig zijn. Uitgangspunt zijn de vragen wat wil ik, wat kan ik en wat heb ik nodig? De kracht is de eenvoud, maar hij is niet eenvoudig.
  Zelf aan de slag met de Samenwerkwijze? Hier vind je handige documenten. Bekijk hier het filmpje.

 

 • De Micro-analyse
  Hiermee meet je het ‘ervaren welbevinden’ van de inwoner (cliënt, patiënt) en de kosten voor en na de oplossing. Het geeft inzicht in hoe en waar de investering zich terugverdient.

 

 • De Leersessie
  Op gezette tijden komen inwoners, beroepskrachten, managers en ook bestuurders bij elkaar om samen te leren van de praktijk.
  Dat deze Leersessies op alle niveaus plaatsvinden blijkt essentieel voor het slagen van de gedragsverandering die je door anders denken, doen en organiseren wilt krijgen.

 

 • De Leergeschiedenis
  Dit is een publicatie waarin structureel (bijvoorbeeld jaarlijks) de geleerde lessen worden omschreven, om zo het leereffect te vergroten. Bekijk hier een voorbeeld.

 

.

Kernvragen van ‘Anders denken, doen en organiseren’

 • Wat wil ik?
  Wat zijn mijn doelen en waar wil ik naar toe werken?
 • Wat kan ik?
  Wat kan ik betekenen voor mezelf en voor een ander?
 • Wat heb ik nodig?
  Wat heb ik (van een ander) nodig om bovenstaande te bereiken?

In de Samenwerkwijze wordt een oplossing bedacht uitgaande van mogelijkheden. Iedereen is het eens met de gekozen oplossing. Het plan dat zij maken voeren zij binnen een bepaalde periode uit.