Anders organiseren

Anders organiseren is erop gericht om deze samenwerkende organisaties zó in te richten dat het de gezondheid van inwoners en de vitaliteit van de wijk bevordert.
De praktijk leert dat er altijd belemmeringen zijn om te werken vanuit deze gezamenlijke visie. Anders denken, doen en organiseren helpt om deze zichtbaar en bespreekbaar te maken. Samen kom je tot werkbare oplossingen. De oplossingen kunnen liggen op ander gedrag, anders sturen en anders verantwoordelijkheid nemen en geven.

Bestuurders, managers en leidinggevenden zijn daarom direct betrokken en ambassadeur van de verandering die ingezet wordt. Zij hebben invloed om het systeem, de inrichting en werkwijze van hun organisatie te veranderen.  Hun motivatie en omarmen van de visie van de veranderaanpak om écht anders te wíllen organiseren is een belangrijke drijfveer en sleutel tot succes.

Dit zijn voorwaarden voor Anders organiseren.