Maatschappelijk rendement

Wat levert deze manier van werken op?
Bij Anders denken, doen en organiseren streef je naar het maatschappelijk rendement in plaats van het rendement van een enkele organisatie. Samenwerkende organisaties sturen samen op kwaliteit, effectiviteit en uitkomsten voor de wijk.

Zij brengen merkbare en meetbare resultaten in beeld zoals:

  • het ervaren welbevinden van de individuele inwoner(s);
  • de positieve gezondheid op wijkniveau;
  • de jaarlijkse maatschappelijke kosten van de geleverde zorg en ondersteuning op wijkniveau;
  • ervaringen en verhalen uit de praktijk.

Meer weten? Lees hier het onderzoek naar rendement in Proeftuin Ruwaard Oss.

Anders financieren
De huidige wijze van financieren van zorg en welzijn is gebaseerd op het behandelen vanuit ziekte of beperking.
Dit systeem waarin zorgaanbieders worden beloond voor productie, kan tot een perverse prikkel leiden die de zorgkosten opstuwt in plaats van tempert.

Met een passend financieel model, gekoppeld aan een gezamenlijke opgave, richt je de prikkel meer op kwaliteit en effectiviteit. Met als streven dat uiteindelijk méér mensen geholpen kunnen worden vanuit hetzelfde budget.

Anders toezien

Werken vanuit maatschappelijk rendement vraagt ook om anders toezien. Een onderwerp dat zeker op de agenda hoort.